Disclaimer

Coaching van kinderen, volwassenen, gezinnen en teams

Leestijd: 3 minuten

Laatst bijgewerkt op 05 april 2022

DISCLAIMER WEBSITE

De informatie die door Miles Barn (“wij,” “ons” of “onze”) op milesbarn.nl (de “Site”) wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de site.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE.

UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site links toegestuurd krijgen) naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies in banners of andere reclame. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR VIA DE SITE EEN LINK IS OPGENOMEN OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IS OPGENOMEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De Site kan en zal geen medisch/gezondheidsadvies bevatten. De medische/gezondheidsinformatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies.

Dienovereenkomstig raden wij u aan om de juiste professionals te raadplegen voordat u enige actie onderneemt op basis van dergelijke informatie. Wij verstrekken geen enkel medisch/gezondheidsadvies.

HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

AFFILIATES DISCLAIMER

De Site kan links bevatten naar affiliate websites, en wij ontvangen een affiliate commissie voor elke aankoop die u doet op de affiliate website met behulp van dergelijke links. Onze filialen omvatten de volgende:

Amazon.nl
Bol.com
PMA Institute

KLANTBEOORDELINGEN DISCLAIMER

De Site kan beoordelingen van gebruikers van onze producten en/of diensten bevatten. Deze getuigenissen weerspiegelen de levensechte ervaringen en meningen van deze gebruikers. Echter, de ervaringen zijn persoonlijk voor die specifieke gebruikers, en kunnen niet noodzakelijk representatief zijn voor alle gebruikers van onze producten en / of diensten. Wij beweren niet, en u moet niet aannemen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben.

UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.

De getuigenissen op de Site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld alvorens ze worden geplaatst. Ze verschijnen woordelijk op de Site zoals door de gebruikers gegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica of typefouten. Sommige getuigenissen kunnen zijn ingekort omwille van de beknoptheid wanneer de volledige getuigenis vreemde informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De standpunten en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze standpunten en meningen. Gebruikersrecensies zijn afkomstig van klanten. Onze klanten kunnen een incentive of een bedankje hebben ontvangen voor hun reviews, om onze waardering te tonen voor het delen van hun persoonlijke verhalen in het openbaar.

De getuigenissen op de Site zijn niet bedoeld, noch mogen ze worden opgevat, als beweringen dat onze producten en/of diensten kunnen worden gebruikt voor diagnose, behandeling, verzachting, genezing, preventie of anderszins worden gebruikt voor een ziekte of medische aandoening. Geen enkel getuigenis is klinisch bewezen of geëvalueerd.

Deze disclaimer is gegenereerd met behulp van Termly.io